Previous Snow monkey Next

Snow monkey

Snow monkeys series, Nagano, Japan.